آشنایی با حق توقف یا حق خواب رانندگان در حمل و نقل کالا

حق توقف یا حق خواب

آشنایی با حق توقف یا حق خواب رانندگان در حمل و نقل کالا

حق توقف یا حق خواب : حق توقف یا حق خواب رانندگان، یکی از اصطلاحات مربوط به پروسه حمل و نقل کالا است که دارای قوانین خاصی می‌باشد. نرخ خواب کامیون و تریلی به هزینه ا‌ی اطلاق می‌شود که صاحب بار به راننده بابت ماندن بار در داخل خودروی باربری پرداخت می‌‌کند. جهت آشنایی با حق توقف در حمل و نقل با ما همراه باشید.

هر زمان که کامیون پس از صدور حواله بارگیری توسط شرکت حمل و نقل، به علت عدم وجود امکانات صاحب کالا و یا به هر علت دیگری که راننده مقصر نباشد، بیش از ساعت تعیین شده برای بارگیری یا تخلیه بار معطل بماند، شرکت یا مؤسسه حمل و نقل اعزام کننده کامیون به نیابت از صاحب کالا وظیفه دارد که در قبال هر ساعت مازاد بر ساعت تعیین شده اولیه حق توقف به راننده یا مالک کامیون بپردازد.

 

الف) کامیون های ایران

کامیون های ایرانی حامل کالاهای صادراتی از/به داخل کشور به ترتیب 3 و 2 روز کاری معافیت از حق توقف برای بارگیری و انجام تشریفات در مورد صادرات، و انجام تشریفات گمرکی و تخلیه در مورد واردات می باشند.
حق توقف کامیون های چادری، بغلدار، کفی، کانتینر بر، تانکر ، بونکر و سواری بر داخل کشور مبلغ 19،500،000 ربال به ازای هر روز کاری، پس از کسر روزهای معاف می باشد.
حق توقف برای انواع کامیون های یاد شده در بند 1.1در کشورهای اروپایی برای هر روز کاری 175 یورو و در سایر کشورها 175 دلار پس از کسر روزهای معاف میباشد.
تبصره: در صورتی که زمان توقف پس از کسر روزهای معاف، بیش از 5 روز کاری باشد، برای روزهای مازاد 15% به تعرفه های فوق اضافه می گردد.

 

ب) کامیون های خارجی

کامیون های خارجی حامل کالای صادراتی و یا وارداتی از/به داخل کشور به ترتیب دارای 3و2 روز کاری معافیت از حق توقف برای بارگیری و انجام تشریفات گمرکی در مورد صادرات و یا انجام تشریفات گمرکی و تخلیه در مورد واردات می باشند.
.1.1 حق توقف انواع کامیون های یاد شده در بند 1.1 الف برای هر روز کاری 175 یورو پس از کسر روزهای معاف می باشد.

حق توقف برای انواع کامیون های یاد شده در بند 1.1 الف در کشورهای اروپایی برای هر روز کاری 175 یورو و در سایر کشورها 175 دلار پس از کسر روزهای معاف می باشد.

 

ج) سایر موارد

در مورد کامیون های کمرشکن 7محور، 9محور، 11محور حق توقف در ایران نسبت به هر یک از بندهای فوق، حسب مورد به ترتیب 15%، 30% و 50% افزایش می یابد.
در مورد کامیون های کمرشکن 7محور، 9محور، 11محور حق توقف در خارج از کشور نسبت به هر یک از بندهای فوق، حسب مورد به ترتیب 60%، 90% و 120% افزایش می یابد.
حق توقف کامیون های 10 چرخ و 6 چرخ در مورد هر یک از بندهای فوق حسب مورد به ترتیب معادل 70% و 60% تعرفه های تعیین شده می باشد.
در مورد کامیون های ایرانی حامل مواد فاسد شدنی (یخچالی و ترمو) در ایران 50% به تعرفه های حق توقف تعیین شده در بند 1.1 الف اضافه می‌گردد و در خارج از کشور 30% به تعرفه های تعیین شده در بند 1.2 الف اضافه می‌گردد.
در مورد کامیون های خارجی حامل موارد فاسد شدنی (یخچالی و ترمو) در ایران و در خارج از کشور 30% به تعرفه های حق توقف تعیین شده در بندد 1.1 ب اضافه می‌گردد.
در مورد تانکرهای ایرانی حامل کالای آتش زا و خطرناک (تحت شرایط بین المللی کالای خطرناک ) در ایران50% به تعرفه های حق توقف تعیین شده در بند 1.1 الف اضافه می گردد و در خارج از کشور 20% به تعرفه تعیین شده در بند 1.2 الف اضافه می گردد.
در مورد تانکرهای خارجی حامل کالای آتش زا و خطرناک در ایران و خارج از کشور 20% به تعرفه تعیین شده در بند 1.2 ب اضافه می گردد.
تعرفه های حق توقف در کلیه موارد مشمول، برای کشنده و بارگیری تواما و در مورد کامیون های یخچالی/ترمو نیز تواما و مشروط به روشن بودن یخچال می باشد.
کامیون های که بعد از ساعت 10 صبح روز کاری به گمرک مربوطه وارد و اسناد خود را تحویل نمایند آن روز کاری مشمول محاسبه ایام معافیت نبوده و محاسبه روزهای معاف از اولین روز کاری پس از آن صورت می گیرد.
روزهای جمعه و تعطیل رسمی بشرح بند فوق، چنانچه در خلال مهلت معافیت کامیون ها واقع شوند، جزو روزهای معافیت منظور نخواهند شد.

حق توقف یا حق خواب
حق توقف یا حق خواب

دو هدف عمده برای در نظر گرفتن هزینه‌های حق توقف

 • پرداخت غرامت به خط کشتیرانی بابت استفاده از کانتینرهای وی
 • تشویق صاحبان کالا به عودت دادن هرچه سریع‌تر کانتینر به منظور استفاده مجدد از آن برای سایر محمولات

 

تعریف فری تایم مبدأ و فری تایم مقصد 

برای فری تایم مبدا باید گفت که مدت زمانی که کانتینر خالی از تحویل گرفته شده و تا زمانی که کانتینر پر تحویل داده می شود. برای فری تایم مبدا باید گفت مدت زمانی که کانتینر پر از محوطه کانتینری برداشته می شود و سپس به صورت خالی تحویل داده می شود.

 

نکات مهم برای جلوگیری از حق توقف کالا

آگاهی از این که حق توقف اجناس یا دموراژ چیست مهم است. داشتن یک رویکرد فعال برای جلوگیری از آن، به شما کمک می کند تا هنگام ارسال محموله های بیشتر به سراسر جهان، در هزینه خود صرفه جویی کنید. در اینجا نکاتی را به شما یادآوری می کنیم تا حق توقف کالا را به حداقل برسانید:

 • نکته بسیار مهم این می باشد که می توانید حق توقف کالا را به حداقل برسانید. اما همیشه نمی توانید از آن اجتناب کنید.
 • برای محموله خود تا حد امکان پیش برنامه ریزی کنید.
 • اسناد گمرکی لازم را که زودتر از موعد برای ترخیص تهیه کنید.
 • برقراری ارتباط فعال با هر یک از ذینفعان درگیر در حمل و نقل شما بسیار مهم است.
 • پس از آنکه محموله از مبدا خود خارج شد، در مورد پیشرفت آن بسیار مراقب باشید تا از دموراژ جلوگیری کنید.
 • برای برنامه ریزی آینده، هزینه های حق توقف کالای خود را پیگیری و تحلیل کنید.

 

مبنای محاسبه حق توقف کانتینر کشتیرانی

شرکت های کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینر را طی قراردادی مکتوب با گیرنده کالا مشخص نمایند. در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف کانتینر برمبنای تعرفه ریالی ‌ محاسبه خواهد شد. توجه به این مطلب ضروری است که تاریخ این قرارداد می بایست حتماً قبل از تحویل کانتینر خالی به فرستنده کالا جهت بارگیری باشد. در صورت عدم وجود چنین توافقی درج هرگونه مبلغ مازاد برسقف تعرفه های مصوب در متن بارنامه، باطل و بلا اثر بوده و مطالبه مبلغی بیش از این مقدار، تخلف محسوب می شود و از سوی مراجع ذیربط قابل پیگیری و رسیدگی می‌باشد.

 

شرایط اعلان بار و توقف در مبدأ بارگیری

با توجه به نوع ارسال درخواست اعلام بار شرکت حمل و نقل به واحد اعلام بار مستقر در پایانه بار که بر اساس درخواست صاحب کالا می باشند (صبح، ظهر، شب معمولی، شب پس از صدور) ، راننده طی زمان معلومی که در ادامه ذکر خواهد شد جهت بارگیری و خروج در اختیار شرکت حمل و نقل خواهد بود و پس از آن حق خواب شامل حال راننده می شود

 • اعلام بار صبح (ساعت 8:00) = به مدت 12 ساعت از زمان باسکول در اختیار است
 • اعلام بار ظهر (ساعت 14:00) = تا ساعت 10:00 روز بعد تا زمانی که راننده بارنامه بگیرد
 • اعلام بار شب معمولی (ساعت 20:00) = شروع بارگیری ساعت 8:00 روز بعد می باشد که تا ساعت 20:00 در اختیار است. راننده 12 ساعت در اختیار است
 • اعلام بار شب پس از صدور (ساعت 20:00) = تا ساعت 10:00 روز بعد در اختیار است

نکته: تفاوت اعلام بار شب معمولی با اعلام بار شب پس از صدور در زمان بارگیری است به گونه ای که در اعلام بار شب معمولی، راننده صبح روز بعد اقدام به بارگیری میکند اما در اعلام بار شب پس از صدور، راننده همان شب بارگیری می نماید. در واقع اعلام بار شب پس از صدور برای محمولاتی است که در اعلام بار ظهر همان روز به هر دلیلی جذب نشده اند و صاحب کالا یا نماینده قانونی وی ریسک عدم بارگیری به موقع در شب و خسارات احتمالی را می پذیرد.

 

مقصد تخلیه

از زمان رسیدن راننده به انبار مقصد یا محل تخلیه اگر خارج از ساعات اداری نباشد، راننده به مدت 7 ساعت در اختیار صاحب کالا برای تخلیه می باشد و پس از آن حق خواب تعلق خواهد گرفت.

اگر راننده خارج از ساعات اداری در مقصد برسد، صاحب کالا مجاز به عدم تخلیه و موکول کردن آن به روز بعد بدون پرداخت حق خواب است

نکته: به میزان حق توقف، پس از 48 ساعت اولیه 20% اضافه می شود.

نگارنده مقاله آشنایی با حق توقف یا حق خواب رانندگان در حمل و نقل کالا  : آقای مهندس مهدی شکوری،‌ مشاور و مدرس امور ترخیص کالا

جهت برخورداری از مشاوره ترخیص کالا می توانید با شماره ۰۹۳۸۲۶۹۵۲۷۰ تماس بگیرید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *