اخذ مجوز ثبت سفارش

اخذ مجوز ثبت سفارش

اخذ مجوز ثبت سفارش

اخذ مجوز ثبت سفارش : شايد از حدود 50 سال قبل واردات كالا به كشور مستلزم اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت خانه‌هاي مربوطه مي باشد. اين بدان معناست كه هر فرد حقيقی يا حقوقی كه قصد واردات كالا به كشور را دارد می‌بايست قبل از اقدام به خريد كالا از طرف خارجي و ورود آن كالا به اماكن گمركي كشور می‌بايست مجوز ورود مربوط به كالای مورد نظر را از وزارت خانه يا سازمان مربوطه اخذ كند و بعد از كسب اين مجوز اقدام به خريد و تسويه حساب با فروشنده خارجی كند و پس ار آن اقدام به حمل كالا به يكی از گمركات كشور كند.

با گذشت زمان و با بالارفتن رشد اقتصادی و افزايش درآمدهای ارزی كشور از محل فروش ذخاير نفت و گاز دولت‌های مختلف در جهت تسهيل تجارت در راستاي حذف ثبت سفارش گام برمی‌داشتند و در آخرين اقدام نيز ثبت سفارش‌ها بصورت سيستمی تاييد می‌شدند كه در اصطلاح به اين نوع ثبت سفارش، خود تاييد گفته می‌شد. يعنی كافی بود شما اطلاعات كالايی كه قصد وارد كردن آن به كشور را داريد در سامانه ثبت سفارش وارد نموده و با رعايت الزامات مربوطه ثبت سفارش شما بدون دخالت انساني پس از چند ساعت بطور سيستمی تاييد می‌شد. اما به يكباره و پس از اعمال تحريم‌های نفتی و بانكي عليه ايران در سال 1397 ، لزوم اخذ مجوز ثبت سفارش برای ورود كالا به كشور بيش از گذشته احساس شد.

در واقع دولت و بانک مركزی براي كنترل تقاضای ارز اقدام به سركوب تقاضای ارز از طريق جلوگيری از ورود كالا به كشور نمودند و از آن سال به بعد هرگونه اقدام جهت ورود كالا به كشور در ابتدا می‌بايست در دفاتر تخصصی وزارت خانه‌های مربوطه در سراسر كشور مورد بررسی قرار گيرد تا پس از كسب نظر كارشناسان مربوطه مجوز ثبت سفارش برای كالای مورد درخواست صادر شود. در بسياری از كشورهای دنيا مجوزی بنام ثبت سفارش جهت واردات كالا وجود ندارد . اما در كشور ما ايران با توجه به سياست‌های نامشخص اقتصادی در دولت‌های مختلف و همچنين وجود رانت‌های سنگين اقتصادی معظلی بنام ثبت سفارش همچنان پابرجاست و به همين علت است كه هر فرد حقيقی و حقوقی كه قصد واردات كالا بطور رسمي به كشور را دارد می‌بايست قبل از اظهار كالا به گمركه مربوطه ، مجوز ثبت سفارش را از وزارت‌خانه يا سازمان مربوطه اخذ كرده باشد و بطور سيستمی به رويت گمرک رسيده باشد. البته در برخي موارد گمرک از صاحبان كالا جهت اجازه ترخيص كالاهايشان ثبت سفارش مطالبه نمی‌كند. بطور مثال زمانی كه كالايی به اندازه مصرف شخصی بصورت مسافری وارد می‌شود و يا در مواقعی كه واحدهايی توليدی در حجم و تعدادكم كالايی را جهت تعمير و تكميل خطوط توليدي وارد می‌كنند. درخواست اخذ مجوز ثبت سفارش مستلزم داشتن كارت بازرگانی و انجام عمليات مربوطه از طريق سامانه جامع تجارت به نشاني اينترنتی www.ntsw.ir  مي باشد. صدور مجوز ثبت سفارش توسط وزارت‌خانه‌های مختلفی بنابه حوزه فعاليتشان صورت می‌گيرد. بطور مثال لوازم و تجهيزات پزشكی و دارو نيازمند اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی می‌باشد و يا مجوز ثبت سفارش واردات انواع بذرها  نهاده‌های دامی از جمله كنجاله و ذرت  و … توسط وزارت جهاد كشاورزي صادر می‌شود و يا واردات ماشين‌آلات توسط وزارت صمت بايد مورد تاييد قرار بگيرد. برخی كالاها نيز نيازمند اخذ مجوز بيش از يک وزارت‌خانه می‌باشد. بطور مثال برخی مواد خوراكی كه نيازمند تاييد وزارت صمت بوده وهمزمان نيازمند تاييد وزارت بهداشت نيز می‌باشد . در واقع براي اخذ مجوز ثبت سفارش بايد از هر دو وزارت خانه مجوز مربوطه اخذ گردد. در صورتی كه هر يك از سازمان‌های مجوز دهنده درخواست ورود كالای شما را رد كنند ، مجوز ثبت سفارش شما تاييد نهايی نمی‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *